Svetový deň zvierat


Z histórie: 4. október. Pre mnohých ľudí úplne obyčajný deň, ničím výnimočný. Ale predsa sa niečím odlišuje. Tento dátum je venovaný všetkým zvieratám na svete, aby sme si pripomenuli, že nielen ľudia, ale aj ony potrebujú v životných útrapách pomoc. Zvieratá sú cítiace bytosti, ktoré si vyžadujú našu pozornosť a úctu. Tak ako všetky stvorenia na tejto Zemi, aj ony majú právo na život vo vyhovujúcich podmienkach. Majú právo na životný priestor, ktorý vyhovuje ich prirodzeným fyzickým a psychickým nárokom. Tento deň bol ustanovený za Svetový deň zvierat - World Animal Day (WAD) - na Európskej konferencii ekológie vo Florencii v roku 1931.

WAD mal spočiatku upozorniť na kritickú a neutešenú situáciu ohrozených druhov živočíchov. Až neskôr sa začal vzťahovať na všetky druhy zvierat bez rozdielu.

Tento deň sme si v 1. C  pripomenuli aj „zvieratkovským oblečením", na hodine prvouky sme si o zvieratkách porozprávali, na výtvarnej výchove sme ich nakreslili a na dlhé obdobie zimy sme pre ne nazbierali veľa kilogramov gaštanov.

Foto...Naspäť