Špotovo-zábavná olympiáda detí s rodičmi


V  Základnej škole na Ul. P. Mudroňa v Martine sa 18. októbra  2017 uskutočnil už 19. ročník športovo-zábavnej olympiády detí a rodičov, ktorú zorganizovali učitelia tejto školy.

Do športového areálu Mudroňky prišiel rekordný počet detí, rodičov a starých rodičov (120), ktorí súťažili vo dvojiciach v týchto štyroch zábavných disciplínach: taxi - slalom s fúrikom, hod molitanovou raketou do diaľky, penalty do futbalovej bránky, zdolanie Buď fit trate.

Atmosféru podujatia výborne doplnilo krásne počasie a dobrá hudba. Deti mali k dispozícii aj ihrisko s bránkami, loptami a hokejkami  na rôzne športové hry - florbal, minihádzanú a futbal.

Všetci súťažiaci po absolvovaní netradičných disciplín dostali sladký balíček od rodičovského združenia školy a čerstvé čokoládové pečivo od pekárne Hruška (sponzor podujatia). Na pamiatku zostal súťažiacim aj originálny účastnícky list s kresbami Jožka Fľaka.

Mudroňkáči s rodičmi sa už teraz tešia na jubilejný 20. ročník olympiády športu a zábavy.

 

Text : Bruno Horecký

Foto : archív ZŠ Ul. P. Mudroňa

 Naspäť