Enviroaktivity na Malej hore


Revitalizácia Malej hory pokračuje. Po brigádach žiakov zo ZŠ na Ul. P. Mudroňa, aktivistov a poslancov mestskej časti Stred sa tu konala ďalšia aktivita.

Mesto Martin a Výbor mestskej časti  Stred zorganizovali  28. septembra 2017 v Malej hore jesennú enviroprechádzku spojenú s rôznymi aktivitami. Zúčastnil sa jej pracovník Správy Národného parku Veľká Fatra Juraj Žiak, referent  MsÚ z odd. regionálneho rozvoja Peter Žiak, pedagóg a poslanec  mestskej časti Stred Bruno Horecký a 19 žiakov prírodovedného krúžku zo ZŠ na  Ul. P. Mudroňa pod vedením p. učiteľky Lenky Lackovej.

Všetkých zúčastnených previedol touto lokalitou ochranár  J. Žiak, ktorý pridal aj odbornú prednášku o faune a flóre Malej hory a predovšetkým o vtáctve. Žiaci potom osadili vtáčie kŕmidlá a búdky, ktoré vytvorili v školských dielňach ich spolužiaci. Okrem toho spoznali nové  oddychové miesta s lavičkami  a novoosadenú  informatívnu tabuľu  o úspešných projektoch.

Táto aktivita vznikla vďaka finančnej podpore programu „Vy rozhodujete, my pomáhame“, ktorého organizátorom je spoločnosť Tesco a tiež vďaka finančnej podpore Raiffeisen banky v rámci projektu Gesto pre mesto.

Malá hora začína byť  vďaka takýmto aktivitám opäť príjemnou zelenou oázou v srdci Martina.

 

Text a foto: Bruno Horecký

 Naspäť