Brigáda na Malej hore


Piatok 12. mája 2017 si žiaci zo  ZŠ na Ul. P. Mudroňa  vyhrnuli rukávy a venovali tento deň brigáde.

Na tretí pokus im konečne vyšlo počasie, a tak mohli, hoci trochu oneskorene, osláviť  Deň Zeme. V  areáli  školy a pri školskej  jedálni zbierali najmladší žiaci (1. - 3. ročník) a deviataci  odpadky, šišky, lístie. Starší žiaci (4.-7. ročník) sa vybrali v spolupráci s mestom Martin a firmou Brantner, vyzbrojení rukavicami a igelitovými vrecami , do najbližšej horičky pri škole.

V Malej hore zbierali odpadky (boli to najmä sklo a plasty), ale sadili aj stromčeky. Za dve hodiny nazbierali vyše 10 vriec odpadkov a s dobrým pocitom odišli domov.

S pedagógmi školy sa zhodli na tom, že brigády na Malej hore sa v budúcnosti stanú pre Mudroňku tradíciou, aby si deti mohli spoločne s kamarátmi  a  rodičmi opätovne  užívať túto zelenú oázu v strede mesta.

Text a foto: Bruno Horecký

 Naspäť