Pasovanie prvákov do stavu čitateľského


„Čítanie - to je teda zážitok ! A aký dobrý pocit, že si čítam sama, sám!“

Potvrdiť vám to môžu aj prváci z našej školy, ktorí sa 9. mája 2017 zúčastnili slávnostného pasovania do stavu čitateľského v Turčianskej knižnici v Martine.
Plní očakávania zo slávnosti si posadali v detskom oddelení knižnice. Pani knihovníčka sa im milo prihovorila, deti jej zarecitovali básničky a ukázali, že písmenká vedia nielen prečítať, ale aj správne napísať. Deti prešli bránou vedomostí, získali medailu čitateľa a spomienkový dekrét. Nechýbalo ani sladké prekvapenie na záver.


„Sľubujem, že budem čítať knihy pre radosť a poučenie.
Budem sa k nim slušne správať, nebudem ich ničiť, trhať,
čarbať do nich a načas ich vrátim do knižnice.
O tom, čo sa mi v knihách páčilo, porozprávam aj svojim kamarátom.“


Tak znel sľub, ktorý dali pani knihovníčkam, ale hlavne sami sebe.Verme, že svoj sľub, čítať knihy pre radosť i poučenie, dodržia!

Tak do čítania, kamaráti!

                                                                                            Mgr. Zuzana Lietavcová

Fotky...

 Naspäť