Čítame spolu


Minister školstva Slovenskej republiky vyhlásil školský rok 2016/2017 za Rok čitateľskej gramotnosti. Na podporu čítania detí sa 24. októbra 2016 konalo spoločné čítanie, ktoré bolo venované aj  Medzinárodnému dňu školských knižníc. V tento deň sa do spoločného čítania zapojili aj žiaci 1. aj 2. stupňa našej školy spolu s pani učiteľkami slovenského jazyka a literatúry. Na hodinách SJL spoločne prečítali jednu rozprávku,  poviedku, príbeh. Zámerom akcie  bolo  zatraktívnenie čítania  kníh, ale aj posilnenie pocitu spolupatričnosti a súdržnosti.  

                                                                                                                                     Mgr. Petra Dundeková

Fotky tu

 

 Naspäť