Projekt pod názvom „Bez včiel by sme neprežili.“


V tomto školskom roku si mohli žiaci našej školy, vďaka finančnému príspevku RZ, vyskúšať výtvarnú techniku – tlač z výšky, grafiku.

Do kabinetu výtvarnej výchovy boli z rozpočtu RZ zakúpené rydlá, PVC a farba na tlač. Žiaci 9. ročníka vytvorili zaujímavé práce, ktoré boli súčasťou výtvarného projektu pod názvom „Bez včiel by sme neprežili“. Projektu sa zúčastnili žiaci druhého stupňa, ktorí námet spracovali ľubovoľnou výtvarnou technikou. Pracovali s pastelom, farbami, tušom i ceruzou. Spracovanie témy žiakov zaujalo, boli tvoriví, plní nápadov.

Zaujímavé práce, ktoré vznikali na hodinách výtvarnej výchovy a výchovy umením, zdobia priestory našej  školy.

Mgr. Iveta Chomová , uč. VYV

 Naspäť