Pasovanie prvákov do stavu čitateľského


Medzi skvelé akcie našej školy patrí PASOVANIE PRVÁČIKOV do stavu čitateľského. Inak tomu nebolo ani tento rok v máji, kedy sa žiaci prvých ročníkov stali "skutočnými čitateľmi". Boli to triedy: 1. A pani učiteľky Mgr. Kataríny Sujovej, trieda 1. B pani učiteľky Mgr. Evy Borošovej a  trieda 1. C pani učiteľky Mgr. Adriany Buocikovej.                             

Skoro 50 párov zvedavých očí uprene hľadelo na kráľovnú "Slovenčinu", ktorá pred nich predstúpila v dlhom plášti. Pasovalo sa, ako inak, "KNIHOU". Každý žiačik či žiačka museli svojím odtlačkom prsta prisľúbiť, že sa budú vzorovo starať o knižky, každý deň prečítajú pár riadkov, aby sa z nich stali múdri a vzdelaní ľudia. Na oplátku ich kráľovná "Slovenčina" odmenila novučičkým čitateľským preukazom, medailou čitateľa a každý žiačik dostal aj pamätný dekrét, ktorý mu bude pripomínať tento významný deň. Slávnostne a po prvýkrát si mohol každý z nich požičať v knižnici svoju obľúbenú knižku. Pasovanie uviedlo deti aj do sveta ČÍTANKY, pretože sa v škole  už naučili všetky písmenká zo ŠLABIKÁRA, a tak už onedlho začnú objavovať skutočné príbehy v knihách. 

"Sľubujeme, že objavíme všetky múdrosti sveta, ktoré sa skrývajú v knihách a nenecháme oddychovať ani jednu knihu na polici."

Podujatie sme pripravili v spolupráci s Turčianskou knižnicou v Martine.

Foto tu.

 

                                                                                 Mgr. Adriana Buociková

 

                                                

 

 

 

                                                                                                                        

 Naspäť