Slávik Slovenska


6. 4. 2016 sa uskutočnilo obvodné kolo 26. ročníka súťaže  v interpretácii ľudovej

piesne  Slávik  Slovenska.  Našu  školu reprezentovali  dvaja žiaci - Lukáš Čierny

z 1. A triedy  a  Andrea Krileková z  5. A triedy.  Lukáš Čierny získal v 1. kategórii

(žiaci 1. – 3. ročníka)  tretie miesto.

                                                                                                Blahoželáme.

     

                           

 

 

 Naspäť