Zasadil som strom II


Už po druhýkrát sa žiaci našej Základnej školy na Ul. P. Mudroňa v Martine v spolupráci s Lesmi Slovenskej republiky zúčastnili výsadby mladých sadeníc smreka v rámci projektu Zasadil som strom. V piatok 29. 4. 2016 sme sa opäť na Bystričke stretli s pracovníkmi Lesov SR š. p., OZ Žilina. Na úvod nám už známi páni lesníci pripomenuli správny postup výsadby malých smrekov a potom sa práce ujali naši žiaci. Každý žiak z tried 7. A a 8. B vysadil tri sadenice.  Po úspešnej výsadbe žiaci dostali sladkú odmenu, certifikát a malý suvenír na pamiatku.

Veríme, že sa projekt Zasadil som strom bude realizovať aj v budúcnosti, pretože by sme ho radi zaradili medzi naše každoročné environmentálne akcie.

A tu môžete vidieť, že sa práce nebojíme.  

                                                         Mgr. Dáša Gregorová, uč. ENV

                                                                                     

 

 Naspäť