Deň zeme 2016


Pri príležitosti Dňa Zeme zorganizovala 21. apríla 2016 spoločnosť Brantner Fatra s.r.o. spolu s mestom Martin už 7. ročník zaujímavého podujatia. Súťažilo sa o najoriginálnejší TOTEM a o najkreatívnejšiu MASKU zhotovenú zo separovaného odpadu.

Do podujatia na Divadelnom námestí sa zapojili žiaci zo 14 základných škôl. Na deti  čakal bohatý kultúrny program, súťaže,  kvízy a prezentácia separovaného zberu. Naša škola za „Indiána Mudroňa“ vyrobeného z odpadového materiálu získala v kategórii    I. stupeň krásne 3. miesto.

Podujatia sa zúčastnili žiaci zo 4. A a 4. B triedy so svojimi pani učiteľkami. Srdečne im blahoželáme.

                                                      

                                                                                                      Mgr. Z. Lietavcová

                                                         Naspäť