Návšteva v Turčianskom Petre


V rámci environmentálnej výchovy  žiaci prvých a druhých ročníkov navštívili umeleckého rezbára Juraja Šimona v neďalekom Turčianskom Petre. Prezreli si jeho umelecké výtvory, ktoré si mohli aj kúpiť, videli  náučné interaktívne bábkové divadielko a vypočuli si hru na rôznych hudobných nástrojoch. Prvou, náučnou časťou, deti sprevádzal pán Zdenko Lukáč, ktorý im sprostredkoval veľa informácií z oblasti lesa a lesných zvieratiek. 

                                                                                          Zuzana LietavcováNaspäť