Viem sa správať bezpečne!


Počas 27. a 28. októbra sa konal na Divadelnom námestí 1. ročník súťaže pre deti s názvom Viem sa správať bezpečne! Mestská polícia v Martine tak dbá na to, aby deti materských a základných škôl ovládali základné informácie týkajúce sa ich bezpečnosti. Organizátorom akcie Viem sa správať bezpečne! je Mestská polícia Martin. Akcia je súčasťou projektu Kamarát AX, do ktorého sú zapojené aj deti našej školy.                                       

Deti z 1.A,1.B a 1.C súťažili na 4 stanovištiach v disciplínach, v ktorých si overili svoje vedomosti zo stretnutí v rámci projektu Kamarát AX. Meral sa im čas a spočítavali sa získané body, ktoré nazbierali na jednotlivých stanovištiach. Všetci súťažiaci si mohli vyskúšať prenosné dopravné ihrisko. Tam sa deti správali ako účastníci reálnej premávky a príslušníci polície sledovali, či sa správajú podľa pravidiel. Potom na deti čakalo slávnostné vyhodnotenie akcie a odovzdanie cien. Deti počas týchto dvoch dní ukázali, že sú šikovné a ovládajú pravidlá bezpečnosti.

                                                                                               Mgr. A. Buociková

 



Naspäť