Literárne popoludnie


O tom, že deti našej školy rady nielen čítajú, ale aj samy tvoria vlastné rozprávky, sme sa presvedčili v jedno popoludnie, ktoré bolo organizované pri príležitosti „Dňa školských knižníc“. Počas neho deti z 2. - 4. ročníkov tvorili vlastné príbehy, rozprávky. O tom, že sa im naozaj darilo, sa môžete presvedčiť tak, že si ich tvorbu prečítate na chodbe našej školy. Všetky deti boli odmenené a my im blahoželáme.

                                                        p. uč.  E. Borošová a  Z. Lietavcová

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Naspäť