Zasadil som strom


Dňa 30.4. 2015 sa žiaci našej školy v spolupráci s Lesmi Slovenskej republiky v rámci projektu „Zasadil som strom“ zúčastnili výsadby mladých sadeníc smreka. S pracovníkmi Lesov SR OZ Žilina sme sa stretli na Bystričke. Na úvod nám páni lesníci predviedli správny postup výsadby. Po tejto ukážke prišiel rad na našich žiakov. Každý žiak z tried 7. B a 9. B vysadil tri sadenice. Všetci pristupovali k práci zodpovedne a niektorí dali malým smrečkom aj svoje mená J . Po úspešnej výsadbe boli žiaci odmenení certifikátom a malými darčekmi.

Teší nás, že práve naša škola bola jedna z mála, ktoré sa mohli tohto projektu zúčastniť. Veríme, že stromčekom sa bude dariť a keď o pár rokov budeme blúdiť lesmi v okolí Bystričky, povieme si : „Tento kúsok lesa sme vysadili my.“

A tu si pozrite niekoľko fotografií z našej akcie  

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s Lesmi SR, OZ Žilina.

                                                                                              Mgr. Dáša Gregorová

                                                                                                  vyučujúca ENV

 Naspäť