Ples 2014


Ten nápad prišiel náhodou, keď sme sa s babami rozprávali o našich zážitkoch v tejto škole.

Keďže sme tu posledný rok, prišlo nám na um, že by sme si ho mohli niečím spríjemniť ešte

pred koncoročným výletom.  A tak sme sa rozhodli usporiadať Vianočný ples pre deviatakov

a ukázať naše kolektívy v tom najlepšom svetle. Potom začal kolotoč príprav - šaty, výzdoba,

hudba, občerstvenie... Každý z nás sa snažil čo najlepšie na deň „D“ pripraviť. Stretávali

sme sa po škole, cez prestávky a dumali sme, čím ten ples ozvláštniť. Samozrejme, pozvali

sme vedenie školy, našich učiteľov aj pani tajomníčku. Touto cestou by sme sa chceli 

poďakovať aj všetkým rodičom za čas, ktorý venovali prípravám. Ďakujeme aj vedeniu

jedálne za poskytnutie priestoru. Je to naša ďalšia pekná spomienka na túto školu.

ĎAKUJEME.

A tu je pár fotografií z tejto milej akcie... 

 Naspäť