Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry – 2014


28. 11. 2014  sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Žiaci 8. a 9. ročníka súťažili v troch oblastiach: testové úlohy, práca s textom a ústny prejav. Museli tak preukázať nielen vedomosti zo všetkých rovín jazyka, ale aj tvorivosť, pohotovosť a schopnosť prednášať krátky prejav na zadanú tému. Z 11 súťažiacich bolo 9 úspešných, čo svedčí o výbornej pripravenosti žiakov. Konečné poradie súťažiacich bolo nasledovné:

1. miesto - Kristína Bardyová 9. A, 2. miesto – Barbora Sýkorová 9. B, 3. miesto – Katarína Druschelová 9. A.

Ďalšími úspešnými riešiteľmi školského kola boli: Sabina Slezáková, Šarlota Fančiová, Ema Fančiová, Tomáš Kompaník – 9. A, Lucia Ďuríková 9. B, Alexandra Gáborová 8. B.

Blahoželáme! V okresnom kole bude našu školu reprezentovať Kristína Bardyová. Držíme jej palce, aby sa jej darilo čo najlepšie.

Foto z olympiády tu.

 Naspäť