Šaliansky Maťko 2013/14


ŠALIANSKY  MAŤKO
Jozefa Cígera Hronského

 

16. 12. 2013 sa v  našej škole uskutočnilo školské kolo 21. ročníka súťaže v prednese povestí Šaliansky Maťko.

Žiaci 4. až 7. ročníka súťažili v dvoch kategóriách.
II. kategória            žiaci 4. – 5. ročníka
III. kategória           žiaci 6. – 7. ročníka

V II. kategórii nebolo udelené 1. miesto. Na 2. mieste  sa umiestnila Nina Nebošková z 5. A triedy. Tretie miesto získali Katarína Kleinová a Ema Šímová, obidve z 5.B triedy.
V III. kategórii sa najviac darilo Antonovi Krilekovi zo 6. A triedy, ktorý získal 1. miesto a bude našu školu reprezentovať v obvodnom kole.

2. miesto obsadila Nikola Kubisová zo 6. A triedy a na 3. mieste sa umiestnila  Zuzana Thomková zo 6. B triedy.

Súťažiacim ďakujeme za účasť a víťazom ešte raz blahoželáme.

Súťaž pre žiakov pripravili Mgr. K. Kráľová, Mgr. P. Dundeková a Mgr. Ľ. Ollerová.

       Mgr. K. Kráľová

 Naspäť