Súťažný projekt Odkaz sv. Martina


Odkaz sv. Martina – patróna mesta Martin

Tento rok sa konal už 9. ročník súťažného projektu Odkaz sv. Martina – patróna mesta Martin, ktorý organizuje Mestský úrad. V tomto školskom roku bola pre súťažné práce vyhlásená téma Európa – tu žijem.

Našu školu  za ročníky 5. – 9. reprezentovali žiačky 8. A triedy. Lucia Minarčicová a Nikoleta Hodžová vytvorili prezentáciu v ppt s názvom Vitajte v Európe  a Kristína Bardyová súťažila s literárnou prácou Tajný denník 13 a ½ ročnej  Kristíny Bardyovej. Napriek tomu, že sme nezískali žiadne ocenenia, nie sme zatrpknuté, aj keď nám prekáža, že niektoré školy nedodržali pravidlá súťaže a porota ich práce akceptovala. Sme hrdé, že sme mohli našu školu reprezentovať a už teraz si lámeme hlavy, čím by sme porotu ohúrili v nasledujúcom, jubilejnom ročníku.

                                                                                           Kristína Bardyová, 8. A

         

 Naspäť