Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry


Dňa  22. 11. 2013 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry.

Súťaž je určená pre žiakov 8. a 9. ročníka a medzi olympiádami patrí medzi najmladšie.

Tento rok sa uskutočnil iba jej 6. ročník. Žiaci súťažili v 3 kolách:

·         Test – 25 úloh z jazyka, literatúry a slohu

·         Tvorba textu

·         Ústny prejav na zadanú tému


Súťažiaci je úspešný, ak z maximálneho počtu 55 bodov získa minimálne 40.

V tomto roku sa do olympiády zapojilo 8 žiakov, z toho bolo 6 úspešných.

Tu sú výsledky:

1. miesto: Sabina           Slezáková       8. A

2. miesto: Kristína          Bardyová        8. A

3. miesto: Lenka            Thomková      9. A

Ďalší úspešní riešitelia: Lucia Ďuríková (8.B), Barbora Sýkorová (8.B), Lucia Ďuricová (9.A).

Sabina Slezáková bude našu školu reprezentovať v okresnom kole, ktoré sa uskutoční       

13. 12. 2013. Všetkým žiakom ďakujeme za účasť a prajeme veľa úspechov aj v ďalších

vedomostných súťažiach. Víťazke srdečne blahoželáme! Budeme jej držať palce, aby sa jej

darilo čo najlepšie aj v okresnom kole.
 

Fotografie si môžete pozrieť tu.

 

                                                                                                                  Mgr. Ľubica Ollerová

                                                                         vedúca PK SJL

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Naspäť