Triedy


 

Prehľad tried v školskom roku 2023/2024
 
Trieda Počet žiakov Triedny učiteľ
1. A 18 Mgr. Katarína Sujová
1. B 17 Mgr. Elena Hadarová
2. A 21 Mgr. Zuzana Lietavcová
2. B 22 Mgr. Eva Dubovcová
3. A 23 Mgr. Monika Vonderčíková
3. B 21 Mgr. Dominika Mužilová
4. A 21 Mgr. Martina Sekanová
4. B 18 Mgr. Katarína Sujová
Mgr. Bruno Horecký/vyučujúci
5. A 28 Mgr. Denis Vršan
5. B 28 Mgr. Petra Dundeková
6. A 20 Mgr. Miroslava Vaňková
6. B 21 Mgr. Ingrid Lučanská
6. C 22 Mgr. Hildegarda Turčeková
7. A 28 Mgr. Dáša Gregorová
7. B 29 Mgr. Tomáš Chyľa
8. A 19 RNDr. Iveta Štefančíková
8. B 18 Mgr. Lenka Lacková
9. A 20 PaedDr. František Patay
9. B 22 Mgr. Antónia Baričáková