Triedy


 

Prehľad tried v školskom roku 2022/2023
 
Trieda Počet žiakov Triedny učiteľ
1. A 20 Mgr. Zuzana Lietavcová
1. B 23 Mgr. Eva Dubovcová
2. A 23 Mgr. Monika Vonderčíková
2. B 22 Mgr. Dominika Mužilová
3. A 19 Mgr. Elena Hadarová
3. B 19 Mgr. Katarína Sujová
Mgr. Bruno Horecký/vyučujúci
4. A 24 Mgr. Katarína Sujová
4. B 21 PaedDr. Oľga Bolčíková
5. A 23 Mgr. Miroslava Vaňková
5. B 24 Mgr. Ingrid Lučanská
5. C 23 Mgr. Hildegarda Turčeková
6. A 29 Mgr. Dáša Gregorová
6. B 29 Mgr. Tomáš Chyľa
7. A 20 RNDr. Iveta Štefančíková
7. B 19 Mgr. Lenka Lacková
8. A 19 Mgr. Zuzana Hurtová
8. B 25 Mgr. Antónia Baričáková
9. A 22 PaedDr. František Patay
9. B 18 Mgr. Zuzana Holubcová