Triedy


 

Prehľad tried v školskom roku 2019/2020
 
Trieda Počet žiakov Triedny učiteľ
1. A 19 Mgr. Katarína Sujová
1. B 17 PaedDr. Oľga Bolčíková
1. C 15 Mgr. Dominika Mužilová
2. A 21 Mgr. Zuzana Lietavcová
2. B 22 Mgr. Katarína Bellová
2. C 17 Mgr. Adriána Buociková
3. A 25 Mgr. Monika Vonderčíková
3. B 25 Mgr. Katarína Sujová
Mgr. Bruno Horecký/vyučujúci
4. A 23 Mgr. Martina Sekanová
4. B 21 Mgr. Eva Dubovcová
5. A 30 Mgr. Zuzana Hurtová
5. B 28 Mgr. Antónia Baričáková
6. A 25 PaedDr. František Patay
6. B 26 Mgr. Zuzana Holubcová
7. A 20 Mgr. Iveta Chomová
7. B 17 Mgr. Petra Dundeková
8. A 19 RNDr. Iveta Štefančíková
8. B 18 Mgr. Ľuboš Panuška
9. A 17 Mgr. Ľubica Ollerová
9. B 19 Mgr. Ingrid Lučanská