Triedy


Prehľad tried v školskom roku 2021/2022
 
Trieda Počet žiakov Triedny učiteľ
1. A 23 Mgr. Monika Vonderčíková
1. B 20 Mgr. Petrana Poloncová
2. A 20 Mgr. Zuzana Lietavcová
2. B 19 Mgr. Katarína Sujová
Mgr. Bruno Horecký/vyučujúci
3. A 22 Mgr. Katarína Sujová
3. B 20 PaedDr. Oľga Bolčíková
4. A 20 Mgr. Martina Sekanová
4. B 19 Mgr. Eva Dubovcová
4. C 16 Mgr. Dominika Mužilová
5. A 24 Mgr. Dáša Gregorová
5. B 21 Mgr. Tomáš Chyľa
5. C 17 Mgr. Petra Dundeková
6. A 20 RNDr. Iveta Štefančíková
6. B 21 Mgr. Lenka Lacková
7. A 24 Mgr. Zuzana Hurtová
7. B 26 Mgr. Antónia Baričáková
8. A 24 PaedDr. František Patay
8. B 21 Mgr. Zuzana Holubcová
9. A 26 Mgr. Iveta Chomová