Triedy


 

Prehľad tried v školskom roku 2020/2021
 
Trieda Počet žiakov Triedny učiteľ
1. A 22 Mgr. Zuzana Lietavcová
1. B 22 Mgr. Katarína Bellová
2. A 23 Mgr. Katarína Sujová
2. B 20 PaedDr. Oľga Bolčíková
3. A 21 Mgr. Martina Sekanová
3. B 20 Mgr. Eva Dubovcová
3. C 16 Mgr. Dominika Mužilová
4. A 23 Mgr. Monika Vonderčíková
4. B 23 Mgr. Katarína Sujová
Mgr. Bruno Horecký/vyučujúci
5. A 24 RNDr. Iveta Štefančíková
5. B 26 Mgr. Lenka Lacková
6. A 22 Mgr. Zuzana Hurtová
6. B 26 Mgr. Antónia Baričáková
7. A 24 PaedDr. František Patay
7. B 24 Mgr. Zuzana Holubcová
8. A 19 Mgr. Iveta Chomová
8. B 16 Mgr. Petra Dundeková
9. A 29 Mgr. Ingrid Lučanská