Zamestnanci


 

 Zamestnanci školy v školskom roku 2019/2020
   
 Vedenie školy
 Mgr. Jozef Krížo - riaditeľ ZŠ
 Mgr. Tatiana Mikulková - zást. pre r. 1. – 4.
 Mgr. Klaudia Kráľová - zást. pre r. 5. – 9.
   
 Učitelia ročníkov 1. – 4.  Učitelia ročníkov 5. – 9.
 Mgr. Katarína Sujová  Mgr. Zuzana Hurtová
 PaedDr. Oľga Bolčíková  Mgr. Antónia Baričáková    
 Mgr. Dominika Mužilová  PaedDr. František Patay
 Mgr. Zuzana Lietavcová  Mgr. Zuzana Holubcová
 Mgr. Katarína Bellová  Mgr. Iveta Chomová
 Mgr. Adriana Buociková  Mgr. Petra Dundeková
 Mgr. Monika Vonderčíková  RNDr. Iveta Štefančíková
 Mgr. Bruno Horecký  Mgr. Ľuboš Panuška - vých. poradca
 Mgr. Martina Sekanová  Mgr. Ľubica Ollerová
 Mgr. Eva Dubovcová  Mgr. Ingrid Lučanská
 Mgr. Tatiana Gabčová - as. uč.  Mgr. Martina Tichá + as. uč.
   Mgr. Dáša Gregorová
 Vychovávateľky v ŠKD  Mgr. Lucia Kováčik + as. uč.
 Anna Záborská - vedúca vych.  Mgr. Lenka Lacková
 Mgr. Iveta Matulová  Ing. Mgr. Viktor Behúň
 Mgr. Anna Badínová  Mgr. Danica Sýkorová
 Mgr. Tatiana Kováčiková  Mgr. Slávka Danielová
 Zdenka Majerčíková  Mgr. Martina Boková
 Eva Hvizdáková  Mgr. Miroslava Vaňková + as. uč.
   
 Ostatní zamestnanci  Školská jedáleň
 Mgr. Martina Piatková - šk. špeciálny     Mária Ferencová - vedúca ŠJ
 pedagóg / šk. psychológ  Dana Debnárová
 Mgr. Miroslava Pavlišová - tajomníčka školy  Peter Ferenc
 Mária Halušková - PaM  Martina Jesenská
 Erika Zvaríková - ekonómka  Marta Končeková
 Rudolf Boroš - školník  Monika Kuderová
   Božena Kurňavková
 Upratovačky  
 Daniela Dudová  
 Emília Jánošíková  
 Katarína Jánošíková  
 Antónia Spiššáková