Výchovný a kariérový poradca


Mgr. Miroslava Vaňková

Kontakt:

+421 903890501, vankova@zsmudrona.sk

Úlohy na najbližšie obdobie:

-    Do 20.3. zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi SŠ na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu i na klasické odbory

-    21.3. - 14.4. overenie športového nadania na stredných športových školách - 1. fáza talentových skúšok

-    28.4. - 3.5. overenie zdravotnej spôsobilosti na stredných športových školách - 2. fáza talentových skúšok

-    4.5 - 5.5. - 1. termín prijímacích skúšok na stredných školách (vrátane 8 ročných gymnázií)

-    9.5 - 10.5. - 2. termín prijímacích skúšok na stredných školách (vrátane 8 ročných gymnázií)

-    11.5. - 15.5. overenie športového nadania a zdravotnej spôsobilosti na stredných športových školách - 2. fáza talentových skúšok

-    20.6. - 21.6. - 2. kolo prijímacích skúšok na stredných školách

CELOSLOVENSKÉ TESTOVANIE ŽIAKOV ZŠ (MONITOR):

-    Testovanie 9 (T9) 2024 - 20.3.2024 (streda) - riadny termín, 4.4.2024 (štvrtok) - náhradný termín