Ponuka zamestnania


Učiteľ fyziky a techniky

Základná škola, P. Mudroňa 3, Martin prijme na voľné pracovné miesto učiteľa s aprobáciou fyzika a technika. Úväzok 100 %. Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy (podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a vyhlášky č. 1/2020 Z. z o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov). Zaradenie do platovej triedy 6 – 9 v zmysle nariadenia vlády SR č. 296/2022 Z. z. – plat v rozsahu 1161,50 – 1589,00 € v závislosti od kvalifikácie a počtu rokov započítanej praxe, po 3 mesiacoch osobný príplatok.

Charakteristika pracovného miesta: výchovno-vzdelávacia činnosť učiteľa nižšieho stredného vzdelávania.

 

Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis,
• doklady o ukončenom vzdelaní (pri osobnom pohovore),

• čestné vyhlásenie uchádzača o bezúhonnosti (§ 15a, ods. 7),
• súhlas so spracovaním osobných údajov.


Požadované doklady posielajte priebežne na adresu školy: ZŠ, P. Mudroňa 3, Martin, resp. e-mailom
.

Kontaktná osoba: Mgr. Jozef Krížo, riaditeľ školy
e-mail:
riaditel@zsmudrona.sk, tel. číslo: 043/4230059, 0917233710