Ponuka zamestnania


Momentálne neponúkame voľné pracovné miesto. Prípadné žiadosti o zamestnanie budú vymazané z našej databázy.

Kontaktná osoba: Mgr. Jozef Krížo, riaditeľ školy

e-mail: riaditel@zsmudrona.sk, tel. číslo: 043/4230059, 0917233710