Ponuka zamestnania


Vychovávateľ v školskom klube detí

     Základná škola, P. Mudroňa 3, Martin vyhlasuje výberové konanie na zastupovanie počas dlhodobej PN na plný úväzok vychovávateľa v školskom klube detí s nástupom od 25. januára 2021. Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy (podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a vyhlášky č. 437/2009 Z. z v znení neskorších predpisov). Zaradenie do platovej triedy 4 – 7 v zmysle prílohy č. 4 nariadenia vlády SR č. 388/2018 Z. z. – plat v rozsahu 674 – 972 € v závislosti od kvalifikácie a počtu rokov započítanej praxe.

Charakteristika pracovného miesta: výchovno-vzdelávacia činnosť v školskom klube detí.
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis,
• doklady o ukončenom vzdelaní (pri osobnom pohovore),
• súhlas so spracovaním osobných údajov.
Požadované doklady posielajte do 15.1.2021 na adresu školy: ZŠ, P. Mudroňa 3, Martin.
Kontaktná osoba: Mgr. Jozef Krížo, riaditeľ školy,
e-mail:
riaditel@zsmudrona.sk, tel. číslo: 043/4230059, 0917233710.

     Termín výberového konania oznámime uchádzačom, ktorí splnia kvalifikačné predpoklady.