Ponuka zamestnania


     Školský špeciálny pedagóg

        Základná škola, P. Mudroňa 3, Martin vyhlasuje výberové konanie na voľné pracovné miesto na čiastočný úväzok (0,5) školského špeciálneho pedagóga s nástupom od 14. septembra 2020. Pracovný pomer sa uzatvára na dobu určitú do 31.8.2021. Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy (podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a vyhlášky č. 437/2009 Z. z v znení neskorších predpisov). Zaradenie do platovej triedy 7 - 9 v zmysle prílohy č. 4 nariadenia vlády SR č. 388/2018 Z. z. – plat v rozsahu 972 – 1220 € v závislosti od kvalifikácie a počtu rokov započítanej praxe.

Charakteristika pracovného miesta: odborné činnosti v rámci špeciálnopedagogického poradenstva a intervencie žiakom s vývinovými poruchami a žiakom zdravotne oslabeným.
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis,
• doklady o ukončenom vzdelaní (pri osobnom pohovore),
• súhlas so spracovaním osobných údajov.
Požadované doklady posielajte do 4.9.2020 na adresu školy: ZŠ, P. Mudroňa 3, Martin.
Kontaktná osoba: Mgr. Jozef Krížo, riaditeľ školy,
e-mail:
riaditel@zsmudrona.sk, tel. číslo: 043/4230059, 0917233710.

Termín výberového konania oznámime uchádzačom, ktorí splnia kvalifikačné predpoklady.

     Asistent učiteľa

     Základná škola, P. Mudroňa 3, Martin vyhlasuje výberové konanie na voľné pracovné miesto na čiastočný úväzok (0,5) pedagogického asistenta s nástupom od 14. septembra 2020. Pracovný pomer sa uzatvára na dobu určitú do 31.8.2021. Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy (podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a vyhlášky č. 437/2009 Z. z v znení neskorších predpisov). Zaradenie do platovej triedy 4 - 6 v zmysle prílohy č. 4 nariadenia vlády SR č. 388/2018 Z. z. – plat v rozsahu 674 – 835 € v závislosti od kvalifikácie a počtu rokov započítanej praxe.

Charakteristika pracovného miesta: pomoc v činnostiach žiaka počas výchovno-vzdelávacieho procesu v súlade  s pokynmi učiteľa.
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis,
• doklady o ukončenom vzdelaní (pri osobnom pohovore),
• súhlas so spracovaním osobných údajov.
Požadované doklady posielajte do 4.9.2020 na adresu školy: ZŠ, P. Mudroňa 3, Martin.
Kontaktná osoba: Mgr. Jozef Krížo, riaditeľ školy,
e-mail:
riaditel@zsmudrona.sk, tel. číslo: 043/4230059, 0917233710.

Termín výberového konania oznámime uchádzačom, ktorí splnia kvalifikačné predpoklady.

Sociálny pedagóg

       Základná škola, P. Mudroňa 3, Martin vyhlasuje výberové konanie na voľné pracovné miesto na plný úväzok sociálneho pedagóga s nástupom od 14. septembra 2020. Pracovný pomer sa uzatvára na dobu určitú do 31.8.2021. Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy (podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a vyhlášky č. 437/2009 Z. z v znení neskorších predpisov). Zaradenie do platovej triedy 6 - 9 v zmysle prílohy č. 4 nariadenia vlády SR č. 388/2018 Z. z. – plat v rozsahu 835 – 1142 € v závislosti od kvalifikácie a počtu rokov započítanej praxe.

Charakteristika pracovného miesta: odborné činnosti v rámci sociálneho poradenstva, terénna práca a intervencie žiakom a rodičom so sociálne znevýhodneného prostredia.
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis,
• doklady o ukončenom vzdelaní (pri osobnom pohovore),
• súhlas so spracovaním osobných údajov.
Požadované doklady posielajte do 4.9.2020 na adresu školy: ZŠ, P. Mudroňa 3, Martin.
Kontaktná osoba: Mgr. Jozef Krížo, riaditeľ školy,
e-mail:
riaditel@zsmudrona.sk, tel. číslo: 043/4230059, 0917233710.

Termín výberového konania oznámime uchádzačom, ktorí splnia kvalifikačné predpoklady.