Ponuka zamestnania


Učiteľ primárneho vzdelávania

Základná škola, P. Mudroňa 3, Martin vyhlasuje výberové konanie na voľné pracovné miesto učiteľa primárneho vzdelávania s nástupom od 30. augusta 2021. Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy (podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a vyhlášky č. 437/2009 Z. z v znení neskorších predpisov). Zaradenie do platovej triedy 6 – 9 v zmysle nariadenia vlády SR č. 338/2019 Z. z. – plat v rozsahu 915 – 1251,50 € v závislosti od kvalifikácie a počtu rokov započítanej praxe.

Charakteristika pracovného miesta: výchovno-vzdelávacia činnosť učiteľa primárneho vzdelávania v 1. – 4. ročníku.

Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis,
• doklady o ukončenom vzdelaní (pri osobnom pohovore),
• súhlas so spracovaním osobných údajov.
Požadované doklady posielajte do 8.6.2021 na adresu školy: ZŠ, P. Mudroňa 3, Martin.
Kontaktná osoba: Mgr. Jozef Krížo, riaditeľ školy,
e-mail:
riaditel@zsmudrona.sk, tel. číslo: 043/4230059, 0917233710.

Termín výberového konania oznámime uchádzačom, ktorí splnia kvalifikačné predpoklady

 

Školský špeciálny pedagóg/pedagogický asistent

Základná škola, P. Mudroňa 3, Martin vyhlasuje výberové konanie na voľné pracovné   miesto školského špeciálneho pedagóga/pedagogického asistenta (jedno pracovné miesto – delený úväzok) s nástupom od 30. augusta 2021. Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy (podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a vyhlášky č. 437/2009 Z. z v znení neskorších predpisov). Zaradenie do platovej triedy 6 – 9 (školský špeciálny pedagóg) v zmysle nariadenia vlády SR č. 338/2019 Z. z. – plat v rozsahu 976,50 – 1336 € v závislosti od kvalifikácie a počtu rokov započítanej praxe, zaradenie do platovej triedy 4 – 6 (pedagogický asistent) v zmysle nariadenia vlády SR č. 338/2019 Z. z. – plat v rozsahu 738,50 – 915 € v závislosti od kvalifikácie a počtu rokov započítanej praxe.  

Charakteristika pracovného miesta školského špeciálneho pedagóga: odborné činnosti v rámci špeciálnopedagogického poradenstva a intervencie žiakom s vývinovými poruchami a žiakom zdravotne oslabeným.

Charakteristika pracovného miesta pedagogického asistenta: pomoc v činnostiach žiaka počas výchovno-vzdelávacieho procesu v súlade s pokynmi učiteľa.

Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis,
• doklady o ukončenom vzdelaní (pri osobnom pohovore),
• súhlas so spracovaním osobných údajov.
Požadované doklady posielajte do 8.6.2021 na adresu školy: ZŠ, P. Mudroňa 3, Martin.
Kontaktná osoba: Mgr. Jozef Krížo, riaditeľ školy,
e-mail:
riaditel@zsmudrona.sk, tel. číslo: 043/4230059, 0917233710.

Termín výberového konania oznámime uchádzačom, ktorí splnia kvalifikačné predpoklady.