Ponuka zamestnania


Učiteľ telesnej a športovej výchovy

Základná škola, P. Mudroňa 3, Martin prijme na voľné pracovné miesto od 1.9.2024 učiteľa s aprobáciou telesná a športová výchova. Úväzok 70 %, resp. 100 % s ďalším predmetom podľa dohody. Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy (podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a vyhlášky č. 1/2020 Z. z o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov). Zaradenie do platovej triedy 6 – 9 v zmysle nariadenia vlády SR č. 296/2022 Z. z. – plat v rozsahu 1161,50 – 1589,00 € v závislosti od kvalifikácie a počtu rokov započítanej praxe, regionálny príplatok a po 3 mesiacoch osobný príplatok.

Charakteristika pracovného miesta: výchovno-vzdelávacia činnosť učiteľa nižšieho stredného vzdelávania.

 

Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis,
• doklady o ukončenom vzdelaní (pri osobnom pohovore),

• čestné vyhlásenie uchádzača o bezúhonnosti (§ 15a, ods. 7),
• súhlas so spracovaním osobných údajov
(v zmysle Zákona č. 18/2018 Z. z.).


Požadované doklady posielajte do 24.5.2024 na adresu školy: ZŠ, P. Mudroňa 3, Martin, resp. e-mailom
.

Kontaktná osoba: Mgr. Jozef Krížo, riaditeľ školy
e-mail:
riaditel@zsmudrona.sk, tel. číslo: 043/4230059, 0917233710


 

Vychovávateľ v školskom klube detí

 

Základná škola, P. Mudroňa 3, Martin prijme na zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky vychovávateľa v školskom klube detí s nástupom od 1. septembra 2024. Úväzok 80 %. Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy (podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a vyhlášky č. 1/2020 Z. z o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov). Zaradenie do platovej triedy 4 – 7 v zmysle nariadenia vlády SR č. 296/2022 Z. z. – plat v rozsahu 938,00 – 1267,50 € v závislosti od kvalifikácie a počtu rokov započítanej praxe, po 3 mesiacoch osobný príplatok.

 

Charakteristika pracovného miesta: výchovno-vzdelávacia činnosť vychovávateľa v školskom klube detí

 

Zoznam požadovaných dokladov:

• žiadosť o prijatie do zamestnania,

• štruktúrovaný životopis,

• doklady o ukončenom vzdelaní (pri osobnom pohovore),

• čestné vyhlásenie uchádzača o bezúhonnosti (§ 15a, ods. 7),

• súhlas so spracovaním osobných údajov (v zmysle Zákona č. 18/2018 Z. z.).

 

Požadované doklady posielajte do 24.5.2024 na adresu školy: ZŠ, P. Mudroňa 3, Martin, resp. e-mailom.

 

Kontaktná osoba: Mgr. Jozef Krížo, riaditeľ školy
e-mail:
riaditel@zsmudrona.sk, tel. číslo: 043/4230059, 0917233710

 

Upratovačka

Základná škola, P. Mudroňa 3, Martin prijme na zastupovanie počas PN od 5.6.2024 s perspektívou trvalého pracovného miesta upratovačku. Úväzok 100 %Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Zaradenie do platovej triedy 1, plat v rozsahu 805,50 – 833,50 €, + osobný príplatok.

Charakteristika pracovného miesta: upratovanie

 

Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• životopis,
• doklad o najvyššom ukončenom vzdelaní (pri osobnom pohovore),

• súhlas so spracovaním osobných údajov (v zmysle Zákona č. 18/2018 Z. z.).


Požadované doklady posielajte do 24.5.2024 na adresu školy: ZŠ, P. Mudroňa 3, Martin, resp. e-mailom
.

Kontaktná osoba: Mgr. Jozef Krížo, riaditeľ školy
e-mail:
riaditel@zsmudrona.sk, tel. číslo: 043/4230059, 0917233710