Ponuka zamestnania


Učiteľ SJL, DEJ

Základná škola, P. Mudroňa 3, Martin prijme na zastupovanie počas PN učiteľa všeobecno-vzdelávacích predmetov SJL, DEJ s nástupom od 22. novembra 2021. Úväzok 100 %, resp. 0,65 (iba predmet SJL). Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy (podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a vyhlášky č. 437/2009 Z. z v znení neskorších predpisov). Zaradenie do platovej triedy 6 – 9 v zmysle nariadenia vlády SR č. 338/2019 Z. z. – plat v rozsahu 915 – 1251,50 € v závislosti od kvalifikácie a počtu rokov započítanej praxe.

Charakteristika pracovného miesta: výchovno-vzdelávacia činnosť učiteľa nižšieho stredného vzdelávania.

Zoznam požadovaných dokladov:

• žiadosť o prijatie do zamestnania,

• štruktúrovaný životopis,

• doklady o ukončenom vzdelaní (pri osobnom pohovore),

• súhlas so spracovaním osobných údajov.

Požadované doklady posielajte do 19.11.2021 na adresu školy: ZŠ, P. Mudroňa 3, Martin.

Kontaktná osoba: Mgr. Jozef Krížo, riaditeľ školy,

e-mail: riaditel@zsmudrona.sk, tel. číslo: 043/4230059, 0917233710.