ATLETICKÝ ŠTVORBOJ NA MUDROŇKE


V športovom areáli Mudroňky sa 28. mája 2024 uskutočnilo tradičné športové podujatie pre najmladších žiakov  tejto školy Atletický štvorboj Mudroňky.

Súťažiť prišlo 56 najlepších bežcov a atlétov z jednotlivých tried 1. 4. ročníka. Prváci a druháci súťažili v behu na 250 metrov, tretiaci a štvrtáci v atletickom štvorboji (beh na 50 m, skok do diaľky, hod vortexom a beh na 400 metrov).

 

Výsledky v behu na 250 m (dievčatá, 1. 2. ročník):

1. Rebeka Mišovicová

2. Hanka Janíková

3. Veronika Sakal

 

Výsledky v behu na 250 m (chlapci, 1. 2. ročník):

1. Christopher Krpelec

2. Marco Camacho

3. Martin Kubík

 

Výsledky v atletickom štvorboji (dievčatá, 3. 4. ročník):

1. Natália Menichová

2. Karolína Bellová

3. Tamara Stašová

 

Výsledky v atletickom štvorboji (chlapci, 3.4. ročník):

1. Max Braun

2. Tomáš Grusman

3. Martin Mičko

 

Všetci súťažiaci dostali nápoj a sladké odmeny, traja najlepší aj medaily, diplomy a športové vecné ceny od rodičovského združenia školy.

 

 

 

Text a foto:  Bruno HoreckýNaspäť