TESTOVANIE 9 - 2024


20. 3. 2024 bude v škole prebiehať TESTOVANIE 9

Žiaci 5. - 8. ročníka budú mať RIADITEĽSKÉ VOĽNO

 

Pokyny pre žiakov – TESTOVANIE 9

 

-       žiaci musia byť v škole najmenej 20 minút pred začiatkom testovania

-       začiatok testovania je o 8,00 hod.

-       počas testovania môžu žiaci opustiť triedu  iba vo výnimočných prípadoch (napr. v prípade  nevoľnosti)

-       počas testovania si žiaci nemôžu navzájom požičiavať pomôcky

-       na matematike môžu žiaci používať kalkulačku, ktorá umožňuje základné počtové výkony a nedokáže vykresľovať grafy, zjednodušovať algebrické výrazy obsahujúce premenné, počítať korene, môžu používať uhlomer, kružidlo, pravítko, pero, ktoré píše namodro a ceruzku

-       na slovenskom jazyku môžu žiaci používať iba pero, ktoré píše namodro

-       žiaci nemôžu používať mobilné telefóny ani iné elektronické zariadenia, študijné materiály a pomôcky, vlastnoručne vyrobené výpisky, prehľady vzorcov, pravidiel a podobne

-  ďalšie informácie k testovaniu nájdete na stránke https://www2.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9/roky/2023-2024

-  v utorok 19.3.2024 budú mať žiaci 9. ročníka upravený rozvrh: 2 hodiny matematiky, 2 hodiny slovenský jazyk

 Naspäť