Dejepis trochu inak


Tento rok uplynulo 105 rokov od dvoch významných udalostí – vzniku ČSR (28. 10. 1918) a ukončenia 1. svetovej vojny (11. 11. 1918). Obidva pamätné dni sme si so žiakmi v našej škole pripomenuli trochu netradične.

Najprv piataci ,,objavovali“ Československo cez historické predmety a spomienky najbližších. Z množstva zaujímavých predmetov, ktoré priniesli na hodinu, vytvorili jedinečnú muzeálnu expozíciu s názvom MADE IN CZECHOSLOVAKIA. Návštevníci výstavy môžu do konca novembra obdivovať dobové hračky, elektrospotrebiče, knihy, časopisy, mince, ocenenia, známky, hodiny, fotoaparáty, kuchynské potreby, didaktickú techniku a pod.

Deviataci si pri príležitosti kapitulácie Nemecka v 1. svetovej vojne pripravili pre žiakov 4. ročníka vyučovaciu hodinu. Štvrtáci ako v divadle sledovali priebeh bojov v zákopoch, pomocou prezentácií sa dozvedeli o typických zbraniach a na záver po vyriešení osemsmerovky odchádzali ozdobení červeným vlčím makom, symbolom veteránov a všetkých hrdinov, ktorí obetovali svoj život za našu slobodu. Rovesnícke vyučovanie malo veľký úspech. Mladších žiakov mimoriadne tešilo aj fotografovanie s vojakmi v dobových uniformách i so zbraňami.

Ďakujeme všetkým, ktorí nám pri realizácii týchto projektov pomáhali – radami alebo zapožičaním rekvizít.

Text: Antónia Baričáková, Erika Majerčíková

Foto: Stella Lechanová, Nela KolářováNaspäť