Zaži(tok) informácií


Vieme rozoznať skutočné informácie od dezinformácií? Vieme si ich overiť skôr, než informáciu pošleme ďalej?

Na vzdelávacom podujatí, ktorého sa zúčastnili triedy 7. B a 9. B, sa to naši žiaci pokúsili naučiť. Vďaka interaktívnym aktivitám sa oboznámili so základmi kritického myslenia a s tým, ako pristupovať k množstvu informácií okolo nás. Žiaci pracovali na rôznych úlohách v skupine, učili sa vzájomne počúvať, vyjadrovali svoje názory a zdôvodňovali svoje rozhodnutia a riešenia.


Podujatie zorganizovalo OZ Lietajúca ryba v spolupráci s Turčianskym kultúrnym strediskom v Martine. Ďakujeme !

A.    Baričáková, H. Turčeková

 Naspäť