Pokračujeme – zbierame – recyklujeme!


Milí kolegovia, žiaci, rodičia!

Ďakujeme veľmi pekne všetkým, ktorí sa aktívne zúčastnili na zbere použitých zubných kefiek. Prinesením čo i len jednej použitej kefky ste prispeli k tomu, aby sme naplnili náš cieľ. Podarilo sa nám vyzbierať 811 použitých kefiek. Na konci októbra sme odovzdali nazbierané kefky a získali sme za ne 8 žltých plastových košov. Tieto koše boli vyrobené recykláciou použitých kefiek značky Curaprox. Koše sme umiestnili do tried prvého stupňa, kde žiaci separujú plastový odpad. Postupne doplníme koše do všetkých tried. K tomu potrebujeme opäť vašu pomoc. Pokračujeme v zbieraní použitých zubných kefiek do pripravených krabíc. Veríme, že každú použitú kefku nevyhodíte do komunálneho ani plastového odpadu, ale donesiete do školy, kde ju správne zrecyklujeme.

Hildegarda TurčekováNaspäť