Rozbehajme ŠKD


Dňa 8.11. 2023 sme pri príležitosti Svetového dňa behu a v spolupráci s pani Luciou Hrivnák Klocovou pripravili pre deti príjemný športový zážitok. Obuli sme si tenisky, vybehli von a urobili niečo pre svoje zdravie, telo i ducha. Beh je predsa jedným z najzdravších a najuniverzálnejších pohybových aktivít, môžeme ho prispôsobiť zdravotnému stavu, kondícií i veku. Ďakujeme pani trénerke za príjemné a zdraviu prospešné popoludnie.

                                                                                          Vychovávateľky ŠKD

 

 Naspäť