Konzultačné popoludnie


Oznamujem rodičom, že vo štvrtok 9.11.2023 od 14.30 do 17.30 sa v priestoroch školy uskutoční konzultačné popoludnie. Rozpis miestností bude zverejnený vo vestibule školy.

Mgr. Jozef Krížo, riaditeľ ZŠNaspäť