Oddychová zóna s čitateľským kútikom


V tomto školskom roku v našej škole pribudla veľmi pekná oddychová zóna s kvetmi, s novými obrazmi, so sedákmi, ale najmä s knihami. Počas prestávok môžu deti v čitateľskom kútiku listovať v knihách rôznych žánrov, relaxovať, čítať si vlastné knihy.

Knihy budeme postupne dopĺňať do väčšiny tried na 2. stupni, aby mali žiaci po ruke aj triedne knižnice. Súhlasíme totiž s myšlienkou J. K. Rowlingovej, ktorá povedala, že „Ak ľudia neradi čítajú, tak zatiaľ iba nenašli tú správnu knihu.“

Oddychovú zónu pre žiakov sme zriadili s finančnou podporou RZ. Ďakujeme!

                                                                         Ľubica Ollerová, vyučujúca SJL


 


 Naspäť