Na Mudroňke opäť testovali pohybové predpoklady žiakov


Projekt testovania pohybových predpokladov žiakov prvého a tretieho ročníka základných škôl sa každoročne realizuje v októbri aj v ZŠ P. Mudroňa v Martine. Cieľom tohto celoslovenského projektu je informovať rodičov o stave pohybových predpokladov  ich dieťaťa v porovnaní s deťmi, ktoré boli otestované v rámci celého populačného ročníka na Slovensku.

30 prvákov a 41 tretiakov zo ZŠ P. Mudroňa sa testovalo v 9 disciplínach a pri niektorých z nich rozhodcovia zaznamenali výborné výkony nádejných mladých športovcov.

Najúspešnejšia športovkyňa na Mudroňke bola Tamara Stašová, ktorá zvíťazila v 4 disciplínach.

·         V predklone v sede s dosahovaním rozhodovala ohybnosť a tú má na Mudroňke najlepšiu tretiačka Tamara Stašová (+17 cm).

·         Opakovanú zostavu s tyčou najrýchlejšie zvládol  tretiak Igor Sopilko (13,1 s).

·         Vo výdrži v zhybe nadhmatom bola najlepšia T. Stašová (55,9  s).

·         Skok do diaľky z miesta mal najlepší tretiak Matej Koniar (184 cm).

·         Kotúľanie troch lôpt išlo najrýchlejšie T. Stašovej (14,8 s).

·         V člnkovom behu 4x10m bola najrýchlejšia opäť T. Stašová  (11,9 s).

·         Vo vlajkovej naháňačke bol  najšikovnejší  prvák Tobias Cicko (28 vlajok).

·         Najvytrvalejším v člnkovom behu na 20 m bol tretiak František Vorčák, ktorý prebehol v stanovenom limite najviac úsekov (69 úsekov, t. j. 1380 metrov).

·         V disciplíne ľah-sed za 1 minútu mal najlepší výkon tretiak Sebastian Kotlár  (56).

Každý žiak dostane certifikát, na aký šport by sa mohol zamerať a kde by mohol najlepšie uplatniť svoje vrodené pohybové predpoklady.

Text a foto: Bruno Horecký