Olympiáda zo SJL – školské kolo 2023


Školské kolo Olympiády zo SJL sa konalo 17. októbra 2023. Olympiáda je určená pre žiakov 8. a 9. ročníka a pozostáva z 3 častí. V 1. časti súťažiaci riešili testové úlohy online – rozhodovala správnosť, ale aj čas odovzdania riešenia. Druhá a tretia časť súťaže sa konala v ten istý deň prezenčne. Zapojení žiaci tvorili vlastný text a svoju originalitu a pohotovosť museli dokázať pri prednese rečníckeho prejavu na zadanú tému. Olympiáda je veľmi náročná svojím obsahom, rozsahom a všestrannosťou, ktorú musia súťažiaci preukázať.

Tu sú výsledky školského kola:

1. miesto: Ema Turancová, 9. B

2. miesto: Matej Hrúz, 8. B

3. miesto: Adam Kurhajec, 9. A

Ďalšími úspešnými riešiteľkami ešte boli Soňa Uličianska a Lucia Švrlová z 8. B. Všetkým účastníkom olympiády ďakujeme za snahu a preukázané vedomosti,

víťazom blahoželáme a Eme Turancovej držíme palce, aby sa jej v okresnom kole

darilo čo najlepšie.

Ľubica Ollerová, vedúca PK SJL

   Naspäť