Slovenčina naša (každodenná)


16. októbra 2023 boli naši deviataci v Slovenskej národnej knižnici v Martine na prednáške známej jazykovedkyne, autorky kníh pre deti a prekladateľky, PhDr. Sibyly Mislovičovej.

Vo svojom príspevku sa zamýšľala nad zmenami v slovenčine za posledných 30 rokov. Rozprávala o tom, ako zmeny v spoločnosti vplývajú na vývin jazyka, o tom, ako komunikácia cez sociálne siete ochudobňuje našu slovnú zásobu i o tom, ako cudzie slovo zdomácnie.

Ochotne odpovedala na zvedavé otázky z publika. Žiakov napríklad zaujímalo, či sú vulgarizmy spisovné, ako prebieha výskum súčasného jazyka, ako sa pani jazykovedkyňa dostala k práci v SAV, aké knihy rada číta a pod.

Na záver nášho spoločného stretnutia poukázala pani Mislovičová na dôležitosť správneho používania nášho materinského jazyka.


Text: Antónia Baričáková

Foto: Miroslava VaňkováNaspäť