Návšteva Astronomickej pozorovateľne M. R. Štefánika – 4. A


Vesmír – nekonečný, temný, ale zároveň čarovný a krásny. Naša vďaka patrí p. profesorovi Šabovi, ktorý nám pootvoril dvierka do neznáma a my sme sa aspoň na chvíľku stali pasažiermi jeho „vesmírnej lode“ na ceste za poznaním.

                                                      Martina Sekanová tr. uč. 4. ANaspäť