Nový cyklostojan pred školou na Mudroňke


Mesto Martin a ZŠ, P. Mudroňa sa zapojili do projektu Ministerstva dopravy a výstavby SR na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky a boli úspešní.

 

Celkovo získalo podporu na výstavbu cyklistickej infraštruktúry v areáloch ZŠ a SŠ 28 projektov (156 neschválených). Mesto Martin získalo na základe návrhu komisie na poskytovanie dotácií 23 135 eur na výstavbu cyklostojanu pre 20 bicyklov, ktorý sa už nachádza pred vchodom do ZŠ, P. Mudroňa.

 

Mudroňka už pred vyše rokom získala dotáciu na projekt stojana na kolobežky. Ten sa nachádza vnútri areálu školy a je medzi žiakmi veľmi obľúbený.

 

Aj takýmto spôsobom sú žiaci na Mudroňke motivovaní k tomu, aby pri ceste do školy a zo školy využívali  dopravu nielen autami a autobusmi, ale najmä  bicyklami a kolobežkami.

 

Text a foto: Bruno Horecký

 

 Naspäť