Vstup rodičov do budovy školy


OZNAM

Oznamujem rodičom, že z dôvodu narúšania výchovno-vzdelávacieho

procesu, z bezpečnostných aj hygienických dôvodov nie je povolený

vstup rodičov do budovy školy. Budova školy bude otvorená od 13.30 h

pre rodičov, ktorí chodia pre svoje deti do školského klubu detí.

Žiadame rodičov, aby pred vstupom do budovy školy prednostne

využívali elektronického vrátnika.

Mgr. Jozef Krížo, riaditeľ školyNaspäť