Otvorenie šk. roka 2023/2024


Riaditeľstvo ZŠ oznamuje rodičom a žiakom našej školy, že otvorenie školského roka 2023/2024 sa uskutoční 4. 9. 2023 o 8.00 na školskom dvore. V prípade nepriaznivého počasia bude otvorenie školského roka v triedach cez školský rozhlas.

Žiakov 1. ročníka a nových žiakov z vyšších ročníkov budú podľa zoznamov zadeľovať do tried triedni učitelia ráno pred slávnostným otvorením.

V prvom ročníku sa po otvorení školského roka uskutoční rodičovské združenie, na ktorom budú rodičia informovaní o organizácii vyučovania, zápise do ŠKD, stravovaní v ŠJ a školských pomôckach.

Rodičovské združenia pre ostatné ročníky sa uskutočnia 7. 9. 2023. Čas konania upresnia triedni učitelia.

Ranný ŠKD nebude 4. 9. 2023 v prevádzke.

Popoludní bude ŠKD do 15.00 h.

Stravovanie v ŠJ začína 4. 9. 2023.

9.45 - obed pre 1. - 4. ročník.

10.00 - obed pre 5. - 6. ročník.

10.15 - obed pre 7. - 9. ročník.

10.35 - obed pre žiakov ŠKD.

Vedenie školyNaspäť