Prevzatie čipov na dochádzku a stravovanie


Oznamujeme rodičom nových žiakov (žiaci 1. ročníka, noví žiaci

5. ročníka, resp. iných ročníkov), že si môžu prevziať čipy

na dochádzku a stravovanie pre svoje deti v kancelárii tajomníčky

školy (1. poschodie, č. dv. 33) v nasledujúcich termínoch:

25.8.2023   7.00 - 15.00

28.8.2023   7.00 - 15.00

30.8.2023   7.00 - 15.00

Mgr. Jozef Krížo, riaditeľ ZŠNaspäť