Prevádzka ŠKD


Oznamujeme rodičom žiakov, ktorí navštevujú školský klub detí, že

prevádzka klubu bude z organizačných dôvodov zmenená nasledovne:

 

26.6.2023 do 13.00

30.6.2023 do 13.00

 

Mgr. Jozef Krížo, riaditeľ školyNaspäť