Letný ŠKD


Základná škola ponúka pre žiakov, ktorí navštevujú ŠKD

PREVÁDZKU  ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ

v dňoch 3. - 7. júla 2023,
v čase od 7.00  do  14.00 hod.

Prevádzka ŠKD je podmienená záujmom a minimálnou účasťou 15 detí.
Na základe Rozhodnutia mesta Martin o úhrade pomernej časti príspevku na čiastočnú úhradu nákladov školských zariadení za obdobie školských prázdnin podľa VZN č. 97 bol stanovený príspevok na žiaka školského klubu detí vo výške 22 EUR (pomerná časť za starostlivosť o dieťa v školskom zariadení sa tento rok nebude vypočítavať).
Program letného ŠKD bude prispôsobený podľa počasia - plánované sú športové aktivity, zábavné hry a súťaže, ľahká turistika v blízkom okolí, výtvarné činnosti, ...
Ostatné výdavky: podľa plánovaných aktivít (cestovné, vstupné, obed,...) s upresnením vždy deň pred plánovanou aktivitou.

Rodič zabezpečí dieťaťu pitný režim a suchú stravu.    

V prípade záujmu je možné dieťa prihlásiť u triedneho učiteľa  najneskôr do 14. 6. 2023.

Mgr. Tatiana MikulkováNaspäť