Školský bufet - ponuka prevádzky


Základná škola, P. Mudroňa 3, Martin ponúka priestor na prenájom a

prevádzku školského bufetu.

 

Rozloha prenajímaných priestorov: 5 m

 

Doba nájmu: 4.9.2023 - 28.6.2024.

 

Informácie: Mgr. Jozef Krížo, riaditeľ školy, tel. +421434230059,

mobil: +421917233710, e-mail: riaditel@zsmudrona.skNaspäť