Zber použitých zubných kefiek – Pridaj sa! Zbieraj! Recykluj!


Ak zubnú kefku správne hodíte do kontajnera na plast, skončí väčšinou na skládke, kde sa bude rozkladať stovky rokov. Kefky sú totiž väčšinou z viacerých druhov plastov. Tie však u nás nikto neoddeľuje, preto ich namiesto recyklácie čaká skládka či spaľovňa. Firma CURAPROX začala s recykláciou kefiek v roku 2017. CURAPROX kefky najskôr zbavia hlavičiek. CURAPROX zubná kefka je totiž vyrobená z dvoch rôznych plastov; rúčka je z polypropylénu, vlákna sú zo špeciálneho materiálu Curen. Ide o kombináciu 2 druhov plastov, preto ich od seba oddeľujú a z polypropylénu vyrábajú koše na triedenie odpadu. Tieto koše darujú do slovenských škôl a tak prispievajú k vzdelávaniu detí a motivujú ich triediť odpady. NeCURAPROX kefky sú tvorené z viacerých druhov plastov a preto je ich recyklácia oveľa náročnejšia. Stále sa však hľadá riešenie vhodnej recyklácie. (podľa curaprox.sk /blog).

Naša škola sa pridala k tejto výzve a zriadili sme u nás zberné miesto. Na prvom stupni sa v každej triede nachádza škatuľa s označením na zber kefiek. Na druhom stupni je umiestnená zberná nádoba na medziposchodí. Naším cieľom je vyzbierať 800 kefiek. Po naplnení cieľa objednáme kuriéra, ktorý kefky vyzdvihne a vymení ich za koše na triedenie odpadu. Platí pravidlo 100 kusov kefiek akejkoľvek značky sa vymení za jeden kôš na triedenie odpadu. Projekt tým neskončí, my si opäť stanovíme nový cieľ a budeme pokračovať v zbieraní. Už teraz ďakujeme všetkým, ktorí sa zapoja do tejto výzvy a aj týmto gestom dajú najavo, že im nie je ľahostajné životné prostredie a svet okolo nás.

Pridaj sa! Zbieraj! Recykluj!

                                                                                  Mgr. Hildegarda Turčeková

 Naspäť