Deti a žiaci čistia mesto Martin


Žiaci "MUDROŇKY" sa každoročne zapájajú do očisty okolia školy a našej mestskej časti STRED.

Tento rok sa táto akcia koná v piatok 21. apríla pod názvom "Deti a žiaci čistia mesto

Martin". Cieľom akcie je zapojiť našich žiakov, ale aj deti všetkých martinských škôl do jarnej

očisty konanej pri príležitosti Dňa Zeme. 

Poďme spoločne skrášliť naše mesto.

 

 Naspäť