Dopravná výchova pokračuje aj v zime


Aj v zimných mesiacoch pokračuje dopravná výchova, ktorá má v Martine dlhoročnú tradíciu a zúčastňujú sa jej aj žiaci z našej školy. Na jeseň to boli praktické jazdy zručnosti na dopravnom ihrisku na Severe, v týchto zimných mesiacoch sa koná dopravná výchova v odborných učebniach pri dopravnom ihrisku a na ZŠ A. Dubčeka.

Nadobudnuté vedomosti využijú žiaci z Mudroňky v každodennom živote ako účastníci cestnej premávky.

Text a foto: Bruno Horecký

 Naspäť