Návšteva hvezdárne a planetária


Dňa 21.12. 2022 navštívili žiaci z 3. B, 4. A a 4. B v sprievode svojich triednych učiteľov Krajskú hvezdáreň a planetárium Maximilána Hella v Žiari nad Hronom. Vo Hviezdnej sále si pozreli náučný animovaný film  Tajomstvo gravitácie a v odborných sálach si vypočuli prednášky o hviezdach, vesmíre a o prírodných zákonoch. Za dve hodiny  takto Mudroňkáči získalli nové vedomosti z astronómie, ktoré využijú na hodinách prírodovedy, ale aj v bežnom živote.

Text a foto: Bruno Horecký

 Naspäť