Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok


V mesiaci december sa naši žiaci zo ŠKD opäť zapojili do akcie Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok. Pre našich starších spoluobčanov v domovoch dôchodcov priniesli veľa zaujímavých darčekov i dobrôt, ktoré im s láskou a v príjemnej atmosfére zabalili do farebných krabíc.

Veľmi pekne ďakujeme nielen žiakom, ale aj rodičom, že sa do akcie zapojili a darmi rozžiaria očká deduškov a babičiek.

Patrí Vám veľká vďaka!

                                                                         

    Mgr. Erika Balúnová a Mgr. Miriam Vallová vychovávateľky ŠKD

 

 

 Naspäť