Olympiáda z anglického jazyka – šk. kolo


14. novembra 2022 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády z anglického jazyka, ktorého sa zúčastnilo 25 žiakov. Tí súťažili  v dvoch kategóriách:

1. A kategória:  5. – 7. ročník

1. B kategória:  8. – 9. ročník

Súťažiaci si preverili svoje vedomosti a zručnosti v písomnej a v ústnej časti. Všetci sa snažili dosiahnuť čo najlepšie výsledky.

 

Víťazmi v jednotlivých kategóriách boli:

 

1. A     Matej Hurta, 7. ročník

           Olívia Batková, 6. ročník

  Matej Hrúz, 7. ročník


1. B     Adam František Cingel, 9. ročník

  Andrej Kasák, 9. ročník

  Rebecca Šimaničová, 9. ročník


Srdečne blahoželáme!

Našu školu budú v okresnom kole olympiády reprezentovať Matej Hurta a Adam František Cingel.

Všetkým účastníkom olympiády ďakujeme za účasť a prajeme im veľa úspechov v ďalšej práci s anglickým jazykom.

       Mgr. I. Chomová, vedúca PK CJ

 

 Naspäť